Home
  O nama
  Pčelarsko društvo

 


Proizvodnja povrća

-Iz statuta
 

  Udruženje voćara
  Udruženje FARMER
  Obavještenja
  Fotografije
  Kontakt
   
   

 Dobro došli 
 

08.03.2010 godine  

 

 

IZBORNA SKUPŠTINA UG ZA PROIZVODNJU POVRĆA „BUTUROVIĆ POLJE“ KONJIC

 

U subotu 06.03.2010 godine jedna od učionica u Osnovnoj školi u Parsovićima bila je pretijesna da primi sve koji su došli na izbornu skupštinu UG za proizvodnju povrća „Buturović Polje“

Skupštinu je otvorio, pozdravio prisutne i predložio dnevni red predsjednik Udruženja Hamza Mujalado, a nakon izbora Radnog predsjedništva u sastavu: Graho Mujo, Lipovac Asim, Mujalo Hamza i Beha Samir isto je preuzelo rukovođenje Skupštinom.
Izvještaj o radu i Finansijski izvještaj za 2009 godinu, podnijeli su sekretar i predsjednik udruženja: Lipovac Asim i Mujala Hamza. Izvještaji su nakon provedene rasprave usvojeni.

Nakon što su izvještaji usvojeni, uslijedili su izbori rukovodstva za naredni mandatni period. Predloženo je više kandidata za predsjednika, sekretara, članove Upravnog i Nadzornog odbora, a rezultati izbora su sljedeći: za predsjednika je ponovo izabran Mujala Hamza, za sekretara Lipovac Asim , za članove Upravnog odbora: Šteta Hazim, Graho Mujo, Džino Himzo, Turković Đulejman, Lipovac Amir, Omerović Sejo, svi s područja Mz Neretvica, gdje je proizvodnja povrća najzastupljenija, a tri člana će se kooptirati iz ostalih područja općine Konjic, a za članove Nadzornog odbora: Džino Ramiz, Turak Ibrahim i Mezit Kasim.
U narednoj tačci dnevnog reda, raspravljano je o planiranim aktivnostima Udruženja, načinom na koji se može pomoći članovima udruženja, uslovima za poticaj i obavezama članova udruženja.
Sjednica skupštine je protekla u nadi da će izabrano rukovodstvo udruženje voditi uspješno i članovima udruženja pomoći da svoja prava realizuju na što bolji način.

Skupštini su prisustvovali i neki članovi Stručne službe Saveza poljoprivrednih udruženja Konjic, koji će članovima ovog, kao i članovima ostalih udruženjima članica Saveza pružati stručnu i administrativnu pomoć.


Po završetku Skupštine članovi Stručne službe Saveza su obišli neke od članova Pčelarskog društva s ovog područja: Redžić Derviša i Mravović Salema, radi utvrđivanja brojnog stanja pčelinjih društava,
kao i voćnjak Duraković Mensura u kojem su se mladi inžinjeri članovi Stručne službe okušali i u praktičnom radu – obrezivanja jabuka:

design by::esso