Home
  O nama


 

Pčelarsko društvo
 
  Proizvodnja povrća
  Udruženje voćara
  Udruženje FARMER
  UG Brusnica
  Obavještenja
  Fotografije
  Kontakt
  Vijesti


15.02.2013. godine

 

ODRŽANA REDOVNA - IZVJEŠTAJNA SKUPŠTINA
PČELARSKO DRUŠTVO «ROJ» IZ KONJICA
Dana 15.02.2013. godine u prepunoj sali Općine Konjic, održana je redovna - izvještajna Skupština Pčelarskog društva „ROJ“ iz Konjica.
Predsjednik Skupštine Avdo Duranović, prije predlaganja dnevnog reda predložio je Radno predsjedništvo Skupštine u koje su jednoglasno izabrani: predsjednok Pčelarskog društva “ROJ” iz Konjica, Selim Herić, zamjenik predsjednika Sulejman Lapo i predsjednik Skupštine Avdo Duranović, zapisnik je vodila Izeta Nefer – sekretar Društva.Nakon izbora radnog predsjedništva, predložen je dnevni red, i to:
1. Izvještaj o radu predsjednika Pčelarskog društva «ROJ» iz Konjica za
2012 godinu,
2. Izvještaj o finansijskom poslovanju Društva u 2012 godini;
3. Plan rada Pčelarskog društva «ROJ» iz Konjica za 2013 godinu,
6. Tekuća pitanja

Pošto je dnevni red usvojen predsjednik PD “ROJ”Selim Herić je podnio iscrpan izvještaj o svom radu, radu Upravnog odbora i Pčelarskog društva I Finansijski izvještaj za 2012 godinu I Plan rada za 2013 godinu, nakon čega je uslijedila rasprava.
Rasprava sa niz pitanja i odgovora na ista, trajala je neobično dugo, poslije koje su sve tri tačke dnevnog reda jednoglasno usvojene.Usvajanjem izvještaja o radu i plana rada za narednu godinu, usvojeno je i niz odluka koje će omogućiti uspješan rad i funkcionisanje Pčelarskog društva u narednom periodu.
U četvrtoj tačci dnevnog reda raspravljano je o tekućim pitanjima i aktuelnostima u Pčelarskom društvu.
Nakon provedene rasprave i datih odgovora na niz postavljenih pitanja, Skupština je završila s radom


 

design by::esso