Home
 
  O nama
  Pčelarsko društvo
  Proizvodnja povrća
  Udruženje voćara
  Udruženje FARMER
  UG Brusnica
  Obavještenja
  Fotografije
  Kontakt
  Vijesti


Dobro Došli!

 

17.07.2009. godine

  

Edukacija: SAKUPLJANJE SEKUNDARNIH ŠUMSKIH PROIZVODA

 

Savez poljoprivrednih udruženja Konjic i Udruženje za proizvodnju i sakupljanje ljekobilja „BRUSNICA“ Konjic u saradnji sa JP „BOSANSKOHERCEGOVAČKE ŠUME“ u sklopu projekta „Mogućnosti općine Konjic u razvoju djelatnosti prikupljanja nedrvnih (sekundarnih) šumskih plodova“ organizovali su dana 08.07.2009. godine, u Drvenoj Sali – Narodnog univerziteta u Konjicu  predavanje na temu „Prikupljanje nedrvnih šumskih proizvoda (ljekovitog i čajnog bilja, šumskih plodova, gljiva, puževa i dr.)

Predavači su bili:

 

1.  dipl.ing. šum.Ahmed Sejdić – direktorJP „BH šume“, koji je u uvodnom dijelu govorio o organizaciji JP „Bosanskohercegovačke šume“ i njegovim nadležnostima u oblasti sakupljanja ljekovitog bilja i šumskih plodova;

2.      dipl.ing. šum. Mirsad Gadžo, govorio je o „Zakonskoj regulativi iz oblasti sakupljanja nedrvnih šumskih proizvoda i osnovni principi sakupljanja“

 

3. dipl.ing.šum. Mirzeta Memišević koja je govorila na temu „Šta sakupljač  treba da zna osnovne informacije“

4.   dipl.ing.šum. Edib Pašić je u ime preduzeća „BOLETUS“, govorio je o temi „Prikupljanje ljekovitog bilja“ i mogućnostima otkupa od strane ovog preduzeća.

Posjeta predavanju je bila dosta dobra, ako se ima u vidu vrijeme u kojem je organizovano, kada su poljoprivredni proizvođači, posebno sakupljači ljekovitog bilja zauzeti svojim obavezama.

Uz proizvođače i sakupljače ljekovitog bilja, predavanju su prisustvovali i pčelari, voćari i drugi poljoprivredni proizvođači i građani koje je ova tema interesovala.

 

design by::esso