Kultura i slavni Konjičani

Jedna od najvećih ideja druge polovine 20. stoljeća je ideja o Svjetskoj kulturnoj i prirodnoj baštini, koja se zasniva na dvije pretpostavke. 

Prva, da djela ljudskih ruku (kultura) svoju veličanstvenost mogu zahvaliti i mjestu na kojem su stvorena.

Druga pretpostavka je nedjeljivost prirode i kulture. 

Nekropola Grčka glavica kraj sela Biskupi u općini Konjic je upisana na listu Svjetske kulturne baštine – UNESCO, a kao potencijalni kandidat za upis na listu Svjetske nematerijalne kulturne baštine su umijeća konjičkih drvorezbara. Na teritoriji općine Konjic zabilježeno je preko 3.500 stećaka rasutih u preko 150 nekropola.

Duga je lista slavnih Konjičana ali je neprikosnoven po popularnosti ostao Zulfikar Zuko Džumhur (1920.-1989.) – stanovnik svijeta, slikar, hodoljubac, pisac, tv scenarist, karikaturist, scenograf, narodni pripovjedač, konjički homo universalis…

Vidjećete:
Nekropolu upisanu na listu Svjetske kulturne baštine – UNESCO, raznoliku kulturnu materijalnu i nematerijalnu baštinu… Rodnu kuću Zuke Džumhura koja je depandans Zavičajnog muzeja Konjic i sadrži fundus od autentičnog namještaja izgrađenog od strane konjičkih drvorezbara, mnoštvo literarne građe pa sve do fotografija Zuki

Stranica udruženja