ODRŽANA IZBORNO – IZVJEŠTAJNA SKUPŠTINA SAVEZA PČELARA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Dana 04.02.2017. godine u amfiteatru Veterinarskog fakulteta u Sarajevu, održana je izborno – izvještajna Skupština Saveza pčelara Federacije Bosne i Hercegovine.
Dosadašnji predsjednik Saveza pćelara FBiH, gospodin Osman Ibrahimspahić, otvorio je sjednicu Skupštine i predložio izbor radnog predsjedništva koje će rukovoditi radom Skupštine.


Na prijedlog kandidacione komisije izabrano je Radno predsjedništvo koje je zauzelo poziciju rukovođenja Skupštinom. Predsjedavajući Skupštine gospodin Selim Herić, predložio je dnevni red, koji je nakon određenih izmena i dopuna prihvaćen, te se prišlo na raspravu po tačkama usvojenog dnevnog reda.

U okviru usvojenog dnevnog reda: izabrane su potrebne komisije za rad skupštine, usvojen zapisnik sa predhodne skupštine, usvojen poslovnik o radu, izvještaji o radu, program rada za narednu godinu, finansijski plan i odluka o plaćanju članarine.
U ovom dijelu Skupštine čulo se i obraćanje gostiju i njihove sugestije.
U tačkama dnevnog reda u kojima su vršeni izbori, na prijedlog Kandidacione komisije, a u skladu sa Statutom Saveza pčelara FBiH: za predsjednika Saveza pčelara FBiH izabrani su: Redah–Sejo Deljo, iz Bosansko Podrinjskog kantona, za podpresjednike: Drago Mijić iz Posavskog kantona i Ramo Fuško iz Srednje bosanskog kantona
Na prijedlog Kandidacione komisije koji je usaglašen sa prijedlozima Kantonalnih saveza pčelara potvrđen je Upravni odbor po dva člana iz svakog kantona i izabran nadzorni odbor tri člana
Pod tačkom dnevnog reda razno raspravljano je opotrebama izmjena Statuta, o problemima u pčelarstvu o poticajima od Federalnog ministarstva PVŠ koje se podcjenivački i diskriminatorski odnosi prema pčelarima i pčelarstvu, te obavezama novog rukovodstva u narednom periodu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *